עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 9 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #500 => #599

 

 

500. הגדה של פסח וספר סליחות Haggadah Shel Pesach & Selichos Printed Vilna 1878 - Hagada has Ababernal and Maharl of Prague explanation ... ....valued € 175 - reduced to $100

502. Hagada הגדה של פסח printed by Verlag Pardes Berlin 1928 - with signature of Goldwasser - Berlin N54 Schonhauser Allee 186 ....valued €100 - SOLD

504. Hagada הגדה של פסח printed by Sinai Publishing Alenby TelAviv 1962 - English and Hebrew - ornate cover and pictures - some in color ....valued €100 - reduced to $100

 

 

505. Hagada הגדה של פסח printed by Cailingold England By H Meilitz 1937 for the "Pro-Palestine fund" - English and Hebrew ....valued € 100 reduced to $100

506. Kol Yehuda Hagada הגדה של פסח printed by Hirsch in Satu-Mare Romania 1937 - with stamp of M Berger Lampard Grove London N16 ....valued € 200 for sale at $100

507. Hagada הגדה של פסח printed in Prag 1884 in Hebrew and German by Jaob Pascheles ....valued € 100 reduced to $100

508. Hagada הגדה של פסח of Dvrei Chayim Sanz reprint - printed by USA 1973 ....valued € 50 reduced to $100

509. Hagada הגדה של פסח of printed in Palestine circa 1943 for Austrian - Hungarian communities - in hebrew & yiddish ....valued €100 - reduced to $100

 

 

515. תבואות שור printed Warsaw 1891 ...valued € 250 -REDUCED to $200

517. ספר מגיני ארץ או״ח Printed Johannisburg South Africa 1862 ...valued € 250 -REDUCED to $200

 

 

518. שו״ת נהרי אפרסמון by R' Tannenbaum of Putnok Hungary Printed Pecs 1898 ...valued € 250 -REDUCED to $200

519. ספר כוכבי אור Printed London 1960 signed by author Reb Elisha Rosenfeld zl ...valued € 250 REDUCED to $100

520. חידושי הרשב״א מס׳ מנחות חולין & אבן מיגש printed Warsaw 1861 ...valued € 250 REDUCED to $100

 

 

521. שאגת אריה על מס׳ מכות Printed Warsaw 1897 ...valued € 250 REDUCED to $100

524. ספר דגן בחורים by Avrohom Dzuibas Rotterdam printed Petrikov 1928 ...valued € 250 REDUCED to $100

 

 

525. ספר שמחת הנפש by Rabbiner Yehuda Krausz Hungray Printed Bacs Jankovacz 1899 ...REDUCED to €40 - $55

526. ספר חובת הלבבות Printed 1765 Furth ...REDUCED to €40 - $55

 

 

529. ספר דברי שמואל - unknown place and year of printed - circa 1800 ...REDUCED to $55

533. מבוא לספר קהלת מאת בן ציון זאלצבערג Printed Warsaw 1895 ...valued € 250 REDUCED to $100

534. ספר עקידת יצחק by יצחק עראמה Printed Pressburg 1849 ...valued € 250 REDUCED to $100

536. ספר חתם סופר שו״ת חלק שביעי Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 REDUCED to $100

 

 

 

541. ספר גנת וורדים and ספר שושנת העמקים bound together Printed Petrikov 1884 ...valued € 250 REDUCED to $100

542. ספר שושנת העמקים By Yosef Teumim Printed 1886 Warsaw ...valued € 250 REDUCED to $100

543. ספר טיול בגן by Nesanel Shnor of Zamosc and ספר משאת בנימין bound together Printed Petrikov 1905 ...valued € 250 REDUCED to $100

 

 

 

550. קינות לתשעה באב Prayer book for Tisha B'av printed Livorno 1895 ....REDUCED to $100

551. מחזורים זכור לאברהם לפי מנהג ספרדים volumes I & III of Machzorim for Rosh Hashana and Yom Kippur - sefard according to custom of Constantinople printed in Livorno, Italy circa 1920 ....REDUCED to $100

552. מחזור ליום שני של ראש השנה Machzor for 2nd Day Rosh Hashana Prayer Book for 2nd Day of Jewish New Year Printed Metz, France in 1817 ... REDUCED to $100

 

 

553. מחזור לסכות ושמיני עצרת Machzor for Jewish Festival of Succos Tabernacles Metz, France in 1817 ... REDUCED to $100

555. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur Printed Jerusalem 1895 .... REDUCED to $100

556. מחזור לשלש רגלים Machzor Prayer book for Jewish Holidays Pesach, Shavuos & Succos; printed Vienna 1835 by Anton Schmid ...REDUCED to $100

557. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur printed Vienna 1816 by Anton Schmid ....REDUCED to $100

 

 

558. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos; Printed Vilna 1871 .... REDUCED to $100

559. מחזור ראש השנה יום כיפור Machzor for Rosh Hashana & Yom Kippur Printed Vilna 1899 ....valued € 100 SOLD

561. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos; unknown year of printing - circa 1850 Vienna ....REDUCED to $100

562. מחזור לסכות ושמיני עצרת Machzor for Jewish Festival of Succos Printed London 1849 - with inscription to Miss Rees 1850 ....REDUCED to $100

 

 

563. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana Printed Warsaw Lewin Epstein 1936 - with stamp of M Posner 128 Leman Street London E1 .... REDUCED to $100

565. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana Printed Vilna 1904 ....REDUCED to $100

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר