עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 5 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #201 => #249

 

 

 

208. ספר קב הישר Sefer KavHayashar Printed Warsaw 1879 REDUCED to €40 - $55

209. אדם המעלה Sefer Adam Hamaleh Printed 1894 Warsaw REDUCED to €40 - $55

214. ספר פרקי רבי אליעזר Sefer Pirkei Rebi Eliezer Printed Landsburg 1947 REDUCED to €40 - $55

 

 

215. ספר הישר Sefer Hayashar Printed Warsaw 1858 REDUCED to €40 - $55

216. ספר משמיע ישועה Sefer Mashmiya Yeshua The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel valued at €2,500 for sale $500 - 400 euro

217. ספר אבקת רוכל Sefer Avkas Rochel Printed Lemberg / Lvov 1883 REDUCED to €40 - $55

218. ספר עבודת הקודש Sefer Avodas HaKodesh Printed Warsaw 1883 REDUCED to €40 - $55

 

 

219. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Vilna 1882 REDUCED to €40 - $55

220. ספר מסלת ישרים Sefer Mesillas Yeshorim Printed Warsaw 1929 REDUCED to €40 - $55

221. ספר מצרף לכסף Sefer Mitzraf LeKesef Printed circa 1880's REDUCED to €40 - $55

222. ספר המצות Sefer Hamitzvos Rambam Printed Lemberg Lvov 1860 REDUCED to €40 - $55

 

 

 

223. ספר מילי דעזרא Sefer Mili De'Ezra Printed Jerusalem 1924 for Hakham Yehouda Kohen in Damascus Syria REDUCED to €40 - $55

226. ספר עוללות אפרים Sefer Olelos Ephraim Printed Warsaw 1883 REDUCED to €40 - $55

 

 

228. טרפס הלב Sefer Tarfus HaLev & יושר הלב Sefer Yosher Halev of Raphael Riki Printed circa 1880 REDUCED to €40 - $55

229. עשר צחצחות Sefer Zechus Yisroel Printed Petrikov 1910 REDUCED to €40 - $55

230. תוקף התלמוד Sefer Tokeif HaTalmud Printed Ofen 1849 Author Isak Morgita Rabbi of Abranyi REDUCED to €40 - $55

 

 

233. דרושים וחמר לדרש Drushim of Yitzchak Nussbaum Printed Warsaw 1924 3rd edition REDUCED to €40 - $55

234. נועם המצות Noam Hamitzvos Vol II Printed 1909 written by Naftali Hertz Kretzmer of Ponevezh REDUCED to €40 - $55

235. ראשית חכמה Reishis Chochmah Printed Warsaw 1875 REDUCED to €40 - $55

236. שמירת הלשון Of Chofetz Chayim Paperback 4th Edition Printed Warsaw 1938 bargain at €40

 

 

237. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Warsaw 1926 REDUCED to €40 - $55

238. ספר עיקרי דינים על לשון הרע Printed Jerusalem 1954 REDUCED to €40 - $55

240. קול אליהו of Vilna Gaon Printed Petrikov 1905 REDUCED to €40 - $55

 

 

241. מעשה בראשית printed Warsaw 1924 REDUCED to €40 - $55

243. ספר מסילת ישרים Mesilas Yeshorim REDUCED to €40 - $55

244. ספר חובות הלבבות Printed Vilna 1882 REDUCED to €40 - $55

 

 

246. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Volume I Printed Vilna 1911 REDUCED to €40 - $55

247. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Vilna 1874 - Volume I and II REDUCED to €40 - $55

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר