עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

[CTRL] + [F] helps you SEARCH this PAGE

By using the function on your keyboard:- [CTRL] + [F]

 

Page 13 - Large Size Seforim - #900 => #996

 

 

902. שו״ת חזון למועד Chazon LaMoed by Rabbi Eidelberg Printed 1923 Bialystok ...valued € 250 -reduced to $100

903. דברי ישכר Printed Krakow 1923 by "Beryl Radomsker" ...valued € 250 -reduced to $100

904. שו״ת חות יאיר Chavos Yair Printed Lemberg 1896 ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

906. ספר תרומת הכרי Printed Pressburg 1858 ...valued € 250 -reduced to $100

907. ספר מאזניים למשפט ומשנה אחרונה by Tzvi Hirsch Kalisher Printed 1875 ...valued € 250 -reduced to $100

908. ספר אבן שתיה Printed Vilna 1893 ...valued € 250 -reduced to $100

909. שלחן ערוך אורח חיים עם כף החיים Printed Jerusalem 1924 ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

910. כתר המלך Printed Warsaw 1896 with "stamp" ...valued € 250 -reduced to $100

911. ספר אחיעזר Printed Jerusalem 1945 ...valued € 250 -reduced to $100

912. ספר לבושי מרדכי קדשים Printed Jerusalem 1936 ...valued € 250 -reduced to $100

913. ספר מקור ברוך of Rabbi Ginzburg Printed 1928 - Kaiden - Lita ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

916. & 911. ספר אחיעזר Printed Jerusalem 1945 [our 2nd copy] ...valued € 250 -reduced to $100

917. שו״ת בצלאל אשכנזי Printed Lemberg 1904 ...valued € 250 -reduced to $100

 

918. ספר גבול יהודה Printed Poltava 1912 ...valued € 250 -reduced to $100

919. ספר אבני מלואים Printed Lemberg 1816 ...valued € 250 -reduced to $100

920. ספר אור שמח Printed Riga 1926 ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

922. ספר מצל מאש Printed Pressburg 1878 ...valued € 250 -reduced to $100

924. ספר שערי ציון חלק ג Printed Petrikov 1931 ...valued € 250 -reduced to $100

925. הים התלמוד Printed Warsaw 1892 ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

926. שו״ת אבן יקרה עם מלואת אבן Printed Lemberg 1894 and signed by the author as a gift to the Arugas Habosem ...valued € 750 - for sale at €500

927. נחלת אהרן Printed Montevideo Uruguay 1951 by Reb Aaron Milevsky ...valued € 250 -reduced to $100

928. ספר שו״ת זכרון יהודה Printed 1923 Budapest ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

929. ספר זכרון יעקב Printed Vilna 1874 ...valued € 250 -reduced to $100

930. ספר תולדות ש״ס Printed Vilna 1907 ...valued € 250 -reduced to $100

931. ספר אהל שם Printed Vilna 1910 ...valued € 250 -reduced to $100

932. ספר מלא הרועים Printed Warsaw 1880 with stamp of Przemysl ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

933. אמונת זרעים Printed Warsaw 1928 ...valued € 250 -reduced to $100

934. ספר שאילת יעבץ Printed Lemberg 1884 ...valued € 250 -reduced to $100

935. ספר עצמות יוסף Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 -reduced to $100

936. ספר באר מים חיים Printed Vilna 1901 ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

937. שו״ת פרי השדה חלק רביעי Printed Tolna Hungary 1915 with signature ...valued € 250 -reduced to $100

938. שו״ת עדת יעקב Printed Jerusalem 1934 ...valued € 250 -reduced to $100

939. שו״ת טוב טעם ודעת of Reb Shlomo Kluger Printed Lemberg 1884 ...valued € 250 -reduced to $100

940. ספר חתם סופר חלק ששי Printed Vienna 1911 by J Schlesinger ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

941. ספר העיטור Printed 1860 Lemberg - numerous stamps ...valued € 500 -reduced to $100

943. ספר שבות יעקב Shvus Ya'akov of Reb Ya'akov Reischer - Printed Lemberg 1897 - 3 volumes bound together ...valued € 500 -reduced to $200

944. ספר אבני מלואים Printed Petrikov 1910 ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

945. תשובות כתב סופר volumes bound together Printed Pressburg 1873 ...valued € 250 -reduced to $100

947. ספר מאזניים למשפט ומשנה אחרונה by Tzvi Hirsch Kalisher Printed 1875 ...valued € 250 -reduced to $100

948. שו״ת מהר״ש vol 4 - R' Shmuel Engel Printed by David Halpern, Kosice 1929 ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

949. שו״ת אהל יהושע Printed by Zupnik, Drohobycz, Galicia 1901 ...valued € 250 -reduced to $100

950. ספר עין יצחק השני Printed Vilna 1895 ...valued € 250 -reduced to $100

951. ספר מנחת יוסף חלק א הלכות שחיטה ובדיקות Printed Warsaw 1890 ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

953. שו״ת פרי השדה חלק א וחלק ב Printed Bonyhad - Tolna - Hungary on 1906 ...valued € 250 -reduced to $100

954. ספר ציץ הקדש Printed Jerusalem 1920 ...valued € 250 -reduced to $100

955. ספר ערך השלחן ע״י בנימין טייב Printed 1795 Livorno Italy ...valued € 750 - for sale at €500

956. ספר עטרת חכמים Printed in 1899 Podgorze, Krakow by M Rosen Rzeszow ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno] ...valued over €500 -reduced to $100

958. מהר״ם שיק על מס׳ חולין Printed Satu-mare Romania 1926 ...valued € 250 -reduced to $100

959. ספר לפלגות ראובן Printed 1921 Berlin ...valued € 250 -reduced to $100

 

 

960. שו״ת בית אב ספר ראשון Printed Warsaw 1896 ...valued over € 250 -reduced to $100

961. ספר ברכת אהרן על מס׳ ברכות Printed Drohobycz 1913 ...valued over € 250 -reduced to $100

963. ספר חידושי המאירי על מס׳ שבת Printed Vienna 1862 ...valued over $500 -reduced to $200

 

 

965. שו״ת ספר זרע אברהם Printed Bilgoria 1920 ...valued over € 250 -reduced to $100

966. ספר מנחת ישראל על מס׳ עירובין Printed Bardiov Slovakia 1927 by Blayer ...valued over € 250 -reduced to $100

967. ספר לפלגות ראובן Printed 1921 Berlin ...valued over € 250 -reduced to $100

 

 

968. ספר שדי חמד Volume 2 Printed Warsaw 1900 ...valued over € 250 -reduced to $100

969. ספר שדי חמד Printed Warsaw 1896 ...valued over € 250 -reduced to $100

970. שו״ת רבי עקיבא איגר Printed Warsaw 1912 ...valued over € 250 -reduced to $100

971. ספר תשובה מאהבה Printed 1912 Kassa Hungary ...valued over € 250 -reduced to $100

 

 

972. ספר שערי דורא השלם Printed 1940 - Slovenia / Jugoslavia ...valued over € 250 -reduced to $100

973. ספר דרכי משה ספר ראשון Printed Antwerpen 1925 ...valued over € 250 -reduced to $100

974. ספר דרשות מהרי״ח ע״י ישראל חיים דייכעס Printed Leeds England 1920 ...valued over € 250 -reduced to $100

975. שו״ת ערוגת הבשם Printed Satmar - Satu-Mare Romania 1926 ...valued over € 250 -reduced to $100

 

 

976. שו״ת שמן רוקח Printed 1909 Satmar Hungary ...valued over € 250 -reduced to $100

977. שו״ת פרי השדה חלק שלישי Printed 1913 Pecs Hungary ...valued over € 250 -reduced to $100

978. ספר באר מרדכי Printed 1927 Galanta ...valued over € 250 -reduced to $100

979. ספר גליוני הש״ס על סדר זרעים Printed 1924 Vienna ...valued over € 250 -reduced to $100

 

 

981. ספר בית שמואל אחרון Printed Petrikov 1903 ...valued over € 250 - for sale at €40 - $55

982. ספר נפש חיה Printed Lvov Lemberg 1932 by Margulies ...valued over € 250 -reduced to $100

 

 

984. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed 1860 - 5622 in Berlin Julius Zeitenfeld ....reduced to $100

985. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim & משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed in Stettin in 1860 - 5622 in by Grossman....reduced to $100

986. משניות סדר נשים + משניות סדר נזיקין Mishnayos Noshim and Nezikin printed in Stettin in 1860 - 5622 in by Grossman....reduced to $100

987. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Amsterdam 1733 ....reduced to $100

 

 

988. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed Warsaw / Stettin 1863 ....reduced to $100

989. ספר השל״ה שני לוחות הברית printed 1910 Hungary ....reduced to $100

990. ילקוט שמעוני Yalkut Shimoni complete on Torah printed Warsaw 1876 with stamp of Liverpool Beth Hamedrash ....more details €400 - $500

 

 

991. עין יעקב חלק חמישי printed Vilna 1883 with stamp of Polische synagoge Konigsberg ....reduced to $100

992. ספר מנורת המאור printed Vilna 1873....reduced to $100

993. ספר מנורת המאור printed Vilna 1875 ....reduced to $100

994. ספר מנורת המאור printed Vilna 1878 ....reduced to $100

 

 

996. ספר מאמר קדישין על שו״ע חושן משפט printed Prag 1764....reduced to $100

 

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר