עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

#996. ספר מאמר קדישין על שו״ע חושן משפט printed Prag 1764

Same as www.hebrewbooks.org/8626 - except missing pages and poor condition hence bargain price

Valued at € 250 - Special Bargain Price at € 150 - USD$ 200

 

 

 

Same as www.hebrewbooks.org/8626

except missing pages and poor condition hence bargain price

300 pages

Size 30 cm x 22 cm x 3 cm

Weighs - 1 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר