עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

#996. ספר מאמר קדישין על שו״ע חושן משפט printed Prag 1764

Same as www.hebrewbooks.org/8626 - except missing pages and poor condition hence bargain price

Valued at € 250 - Special Bargain Price at USD$ 100

 

 

 

Same as www.hebrewbooks.org/8626

except missing pages and poor condition hence bargain price

300 pages

Size 30 cm x 22 cm x 3 cm

Weighs - 1 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר