עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

#995. פרי חדש הלכות שחיטה יורה דעה

Halacha - Pri Chodosh on Yoreh de'ah - printed Amsterdam 1742

SOLD

 

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

180 double sided pages

Size 30 cm x 22 cm x 1.5 cm

Weighs - 1 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר