עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#984. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos

Printed Berlin Julius Zeitenfeld 1860 - 5622

Valued over €500 - Special Bargain Price at USD$100

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

255 double sided pages = 510 pages

Size 21 cm x 14 cm x 3 cm

Weighs - 600 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר