עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#981. ספר בית שמואל אחרון Printed Petrikov 1903

 

Valued at € 250 - REDUCED to USD$100

frail, torn and fragile - hence bargain price

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages - frail front cover

Excellent print condition [with signature/name]

95 double sided pages

Size 30 cm x 22 cm x 1 cm

Weighs -500 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר