עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#976. שו״ת שמן רוקח Printed 1909 Satmar Hungary

Valued at € 250 - SOLD

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

102 double sided pages

Size 30 cm x 18 cm x 1 cm

Weighs - 590 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר