עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#963. ספר חידושי המאירי על מס׳ שבת Printed Vienna 1862

Valued at $500 - REDUCED to USD$300

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

25 + 90 double sided pages - volumes bound together

Size 32 cm x 22 cm x 1.5 cm

Weighs - 680 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 300

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

We're doing deals - and - reducing prices

 

Buy Now for Special Deals

SpecialPrice

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר