עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת" and Full Section of "Signed & Stamped"

 

#962. שו״ת מהרש״ם חלק חמישי

Printed 1926 by Jabob Vider Satmar Romania

SOLD

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

13 + 88 double sided pages

Size 30 cm x 20 cm x 1 cm

Weighs -650 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר