עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#960. שו״ת בית אב ספר ראשון Printed Warsaw 1896

TWO VOLUMES - Volume 1 and Volume 2

Valued at € 250 - REDUCED to USD$100

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

120 double sided pages

Size 30 cm x 22 cm x 1.5 cm

Weighs - 600 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר