עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף

unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno]

missing few front pages and back pages - hence bargain price -

Valued over € 500 - REDUCED to €40 - USD$55

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - missing few pages

Excellent condition [with signature/name]

160 double sided pages

Size 28 cm x 19 cm x 2 cm

Weighs - 800 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר