עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#951. ספר מנחת יוסף חלק א הלכות שחיטה ובדיקות

Printed Warsaw 1890

Valued at € 250 - REDUCED to USD$100

 

 

Thick pages - new rebound hardback covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

80 double sided pages

Size 32 cm x 23 cm x 2.5 cm

Weighs - 960 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר