עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#949. שו״ת אהל יהושע Printed by Zupnik, Drohobycz, Galicia 1901

Valued over € 250 - SOLD

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

112 double sided pages

Size 36 cm x 22 cm x 2 cm

Weighs - 870 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר