עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת" Full Section of "Signed & Stamped"

 

#942. שו״ת רבינו יוסף קולון Printed Sudlikov 1834

known as שו״ת מהרי״ק

SOLD

 

Thick pages - rebound in Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

96 double sided pages

Size 36 cm x 23 cm x 2.5 cm

Weighs - 1 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר