עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#920. ספר אור שמח Printed Riga 1926

SOLD

 

Printed in Riga - the home town of the Ohr Sameach - Rabbi Meir Simcha of Dvinsk

Printed in the year he died - whilst he was still alive ....

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

182 pages

Size 34 cm x 24 cm x 1 cm

Weighs - 890 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר