עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#907. ספר מאזניים למשפט ומשנה אחרונה

by Tzvi Hirsch Kalisher Printed 1875

Valued at € 250 - REDUCED to USD$100

[same as item # 947]

 

 

Thin pages - Original Hard Back Covers - complete pages except for a few

Excellent condition [with signature/name]

160 pages

Size 33 cm x 22 cm x 1 cm

Weighs - 480 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר