עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#903. דברי ישכר Printed Krakow 1923 by "Beryl Radomsker"

Valued over € 250 - SOLD

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

65 double sided pages

Size 32 cm x 19 cm x 0.7 cm

Weighs - 380 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר