עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#902. שו״ת חזון למועד Chazon LaMoed by Rabbi Eidelberg

Printed Bialystok 1923

SOLD

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

22 double sided pages

Size 30 cm x 21 cm x 0.7 cm

Weighs - 500 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר