עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Special and Unusual Seforim

Signed and Stamped Seforim

See full section of Special Seform "Signed and stamped"

 

#891. ספר תהילים ספר משלי ספר דניאל

Tehillim, Proverbs and Book of Daniel printed Vilna 1897

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

 

#891. ספר תהילים ספר משלי ספר דניאל Tehillim, Proverbs and Book of Daniel printed Vilna 1897

 

Thick pages

Excellent condition - all pages - original hardback covers

800 pages

Size 16 cm x 11 cm x 5 cm

Weighs 1KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר