עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#884. שירי תפארת Printed Prag 1809

Valued over € 300 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

Thick pages - original hard back covers- unusual sefer by Naftoli Herz Weisel Prag

Excellent condition [with signature/name]

200 + double sided pages

Size 18 cm x 10 cm x 4 cm

Weighs 490 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר