עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

 

#883. ספר חובת הלבבות עם פירוש פת לחם

unknown place and year of printing - circa 1850 warsaw or vilna

Valued over € 300 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

Thick pages - original hard back cover - from cover and few cover pages missing

110 + 70 double sided pages - both sections present

Size 18 cm x 12 cm x 1 cm

Weighs 235 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר