עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#882. מחזה אברהם עם לקוטי יעקב

Printed Cluj Klausenburg Romania 1923

Valued over € 300 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

200 double sided pages

Size 23 cm x 16 cm x 2 cm

Weighs 700 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר