עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#870. ספר עקבי חיים

Printed Vilna 1933 by Rabbi Chaim Szulmana Shulman

Valued over € 300 - reduced special price of USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

50 double sided pages

Size 25 cm x 20 cm x 0.3 cm

Weighs 360 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר