עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#859. שו״ת צפנת פענח Printed 1935 Warsaw

SOLD

 

 

Thick pages - original hard back covers "detached"

64 pages

Size 22 cm x 15 cm x 0.3 cm

Weighs 175 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר