עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#854. ספר גדר עולם Printed Warsaw 1926

Valued over € 300 - Special reduced price - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

frail condition [with signature/name]

44 pages

Size 21 cm x 14 cm x 0.2 cm

Weighs 80 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר