עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#852. ספר חותם תכנית Printed Mainz 1880 by Y.Y Reines

Valued over € 300 - Special reduced price USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

290 pages

Size 21 cm x 13 cm x 1.5 cm

Weighs 490 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר