עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#850. ספר רגלי מבשר Printed Klausenberg 1921

Valued over € 300 - Special reduced price - USD$100

 

 

Thick pages - rebound hard back covers

98 double sided pages

Size 23 cm x 15 cm x 1 cm

Weighs 400 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר