עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#848. ספר אבן יחזקאל ע״י ירחמיאל מעטט By R' Mett of London

Printed Poland 1939

Valued over € 300 - Special reduced price - USD$100

 

 

Thick pages - paperback

poor condition

180 pages

Size 20 cm x 15 cm x 1 cm

Weighs 520 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר