עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#838. ספר ישועות חכמה Printed Lublin 1923

Valued over € 300 - Special reduced price USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

70 double sided pages [140 pages]

Size 20 cm x 13 cm x 0.4 cm

Weighs 230 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר