עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listing of All Metziya's Bargains for €40 - $55

#832. ספר מעבר יבק Printed Vilna 1880

Valued over € 300 - Special reduced price USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

over 240 pages

Size 19 cm x 12 cm x 2 cm

Weighs 375 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר