עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listing of All Metziya's Bargains for €40 - $55

#827. ספר רמתים צופים תנא דבי אליהו Printed Warsaw 1881 with stamp of Trisk Rebbe Menachem Mendel Matisyahu Twersky London

Valued over € 400 - Bargain price at - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

120 + 50 double sided pages

Size 22 cm x 14 cm x 2.2 cm

Weighs 520 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר