עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

#821. שלחן ערוך אבן העזר עם בית שמואל חלחקת מחוקק וספר טורי זהב

Printed Vienna 1809

Valued at € 750 - SOLD

 

 

Thick pages - original hardback covers

Excellent condition [with signature/name]

430 double sided pages

Size 38 cm x 24 cm x 4 cm

Weighs 2.3 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר