עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

#806. Hilchos Meat and Milk ישועות חיים על יו״ד בשר וחלב

Printed Warsaw 1911

Valued at € 150 - Special Bargain Price at - USD$ 100

 

Thick pages - original hardback covers

Excellent condition [with signature/name]

80 pages

Size 21 cm x 15 cm x 0.4 cm

Weighs 170 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר