עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

#805. שלחן ערוך אורח חיים Printed Amsterdam - circa 1870

poor condition hence bargain - all pages present

Valued at € 150 - Special Bargain Price - USD$100

 

Thick pages - no front cover - spine damage

[with signature/name]

340 double sided pages

Size 21 cm x 13 cm x 3 cm

Weighs 710 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר