עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

#803. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1861

with stamp of Rabbiner Yaakov Synders Basel and other stamps

Valued at € 250 - Special Bargain Price at - USD$100

 

 

Thick pages - original hard covers

Excellent condition [with signature/name]

550 pages

Size 20 cm x 13 cm x 2.5 cm

Weighs 530 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר