עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

#802. חיי אדם - Chayai Adam Printed Warsaw 1879

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

Thick pages - hardback original covers

Excellent condition [with signature/name]

290 double sided pages

Size 22 cm x 14 cm x 2 cm

Weighs 480 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר