עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#782. מדרש שוחר טוב which is מדרש תהילים Printed Warsaw 1865

Valued at € 750 - Special Bargain Price at - USD$ 100

 

Thick pages - no front cover - back cover detached

Excellent condition [with signature/name]

190 double sided pages

Size 19 cm x 12 cm x 1 cm

Weighs 310 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר