עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - Please check availability before purchase - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#781.תולדות יצחק של רבי יצחק קארו - known as מדרש נסתר

Printed 1593 Amsterdam

Valued at € 750 - Special Bargain reduced to €300 - $400

 

Excellent print condition - missing cover page and - printed Amsterdam 1593

same www.hebrewbooks.org/43226 - except some missing pages

132 double sided pages

Size 20 cm x 15 cm x 1.2 cm

Weighs 400 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

All the high value items - we've reduced to $400 - €300

Special reduced price $400 - €300

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW - USD $400 - € 300

Please enter sefer #
Euro
Please enter sefer #
USD$

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר