עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#774. ספר לקוטי מהרי״ח Printed sziget 1900

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

We have TWO copies of this sefer

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

145 double sided pages

Size 20 cm x 15 cm x 1.2 cm

Weighs 490 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר