עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#772. 2 volumes ספר אהל יעקב

Printed Warsaw 1928 - shmos & bamidbar

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

115 + 90 double sided pages - 2 volumes

Size 23 cm x 16 cm x 1 cm each

Weighs 670 grams total

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר