עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#759. ספר בית ישראל טורעצקי Printed Leeds England 1925

by Rabbi Turetsky of Galicia - then Glasgow and then Leeds

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

110 double sided pages

Size 20 cm x 12 cm x 0.7 cm

Weighs 260 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר