עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#752. המדרש והמעשה by יחזקאל ליבשיטץ פלאצק

printed 1900 in Petrikov [Vol I Breishis and Shmos]

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

Thick pages -

Excellent condition [with signature/name]

200 + 195 pages - Breishis and shmos bound together

Size 26 cm x 19 cm x 4 cm

Weighs 1.2 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר