עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

Full Section of Halacha הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

 

רמבם משנה תורה

#74 Mishne Torah of the Rambam Nashim

Printed 1880 Berlin with the stamp of Sir Samuel Montague MP

donating this book to the Artillery Lane Synagogue, London in 1896

Valued at € 2,500 - Special Bargain reduced to €300 - $400

 

Mishne Torah of the Rambam - Volume "Nashim"

Printed 1880 Berlin

With the stamp of "Sir Samuel Montague MP

donating this book to the Artillery Lane Synagogue, London in 1896"

Size 38 cm x 24 cm x 3.2 cm

Weighs 1600 grams [1.6 Kg]

Thick quality paper in good condition

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

All the high value items - we've reduced to $400 - €300

Special reduced price $400 - €300

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW - USD $400 - € 300

Please enter sefer #
Euro
Please enter sefer #
USD$

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר