עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

 

#725. ספר מליצי אש printed 1932 - two volumes

by Rabbi Abraham Stern, Nove-Zamky Czechoslovakia

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

200 + 160 pages

Size 23 cm x 15 cm x 2 cm

Weighs 900 grams 2 volumes together

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר