עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

 

#719. ספר תנחומא בר יצחק printed Jerusalem 1928

in hebrew and english by Rabbi Theodore Ostroff of London

 

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages original covers - with photo

Excellent condition [with signature/name]

120 pages

Size 22 cm x 14 cm x 1 cm

Weighs 300 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר