עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

 

#714. ספר פּרקי אבות printed Warsaw 1877

signed Yudah Yona Reich 1943

 

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original covers

Excellent condition [with signature/name] Yuda Yona Reich

"16 waterpark Road Salford 7" dated Succos 10 / 1943

125 pages

Size 23 cm x 14 cm x 1 cm

Weighs 230 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר