עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

Full Section Torah Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

 

#713. ספר כלי חמדה על התורה דברים Printed Petrikov 1922

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original covers - detached front cover

Excellent condition [with signature/name]

340 pages

Size 26 cm x 19 cm x 4 cm

Weighs 1.1 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר