עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

German Printed Books

See our "Full Selection of German Printed Books"

 

#709. ספר אור תורה ע״י מרדכי חיים זעליגזבערג drashos of Haftoras

Printed FrankFurt by Bronner in 1863

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

260 pages

Size 21 cm x 13 cm x 1.4 cm

Weighs 340 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר