עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

German Printed Books

See our "Full Selection of German Printed Books"

 

#708. מי נח Drashos of Rabbi Noach Mannheimer נח מנהיימער

written by Ephraim Kotner Printed Vienna 1865 by Jacob Schlossberg

Bound together with שיר השירים עם מלבים Printed Warsaw 1876

 

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - no covers - two seforim bound together

total 77 + 32 pages

Size 21 cm x 13 cm x 1 cm

Weighs 130 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר